Tillbaka

 

För att komma åt nedanstående sidor måste Du vara medlem i Saltmyrans VVO och ha ett lösenord. Lösenord får Du om Du kontaktar webmaster, Maria Larsson.

 

 

 

 

 

Ansökan om medlemskap eller jakträtt ska skickas in till webmaster, Maria Larsson senast under juni månad.

 

 

 

 

Dokumenten är sparade som pdf-dokument och för att läsa dem behöver Du programmet Adobe Reader. Om Du inte har det på Din dator kan Du hämta det här.

 

 

 

 

 

Torn och pass som behöver ses över

 

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll

Förtroendevalda

 

 

 

 

 

Styrelseprotokoll

Medlemsförteckning

 

 

 

 

 

Mötesanteckningar

Stadgar

 

 

 

 

 

Information ang. förändring av jaktområde

Lag om viltvårdsområden

 

 

 

 

 

Information ang. älgskötselområden

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsdag 2009

Skjutdag 2009

 

 

 

 

Tillbaka

 

Information efter jakten 2008