Tillbaka

 

Information till markägare

 

 

 

 

 

Kompletterande information inför extra årsmöte.

 

 

 

 

 

Mall för överlåtelse av jakträtt. Ska vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.

 

 

 

 

 

Mall för arrende av jakträtt. Ska vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.

 

 

 

 

 

Underlag för utbetalning av mark- och fällavgifter. Ingen utbetalning utan inkommit underlag.

 

 

 

 

 

Länk till Stadgarna.

 

 

 

Tillbaka

 

Länk till Lag om viltvårdsområden.