Tillbaka

 

Rätt att utfärda jakträttsbevis

och jaktgästkort:

Linus Värdling

0960-540 50

0730-67 77 95

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt att utfärda jaktgästkort:

Karl-Göran Lundström

0960-240 40

070-659 52 09

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktgästkort kan företrädesvis betalas in via Swish, 123 442 40 57, av den medlem som har med sig gästen. Gästens namn anges i textfältet och detta gäller då som gästkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträdesavgift älgjakt:

   500: -

 

 

 

 

Inträdesavgift slakteri:

2 000: -

 

 

 

 

Inträdesavgift småvilt:

   200: -

 

 

 

 

Jaktkort hög- och småvilt:

   500: -

 

 

 

 

Jaktkort småvilt:

   500: -

 

 

 

Gästkort älgjakt:

     50: -

Max en gäst/dag per person.

 

 

Gästkort småvilt:

     50: -

Max fem gäster/dag per person.

Tillbaka

 

Gästkort räv, mård och grävling:

Avgiftsfritt